Ahid Blogspot


Harga : Rp.80,000

Berat : 160 Gram

Penulis : Akhmad Syahid Aminuddin

Jumlah Pembelian
Ahid Blogspot

Penulis : ahidsyahid91

Ukuran : 14 x 21 cm

Terbit    : Mei 2021

Harga    : Rp 80000

www.guepedia.com

 

Sinopsis :

 

Dalam Buku ini semua karya penulis sendiri yang pernah dimuat di Blogspot mulai dari artikel puisi cerpen dan keagamaan, ada beberapa artikel puisi dan cerpen yang ditulis oleh pribadinya, banyaknya sih keagaamaan, maklum lebih sering mencari ilmu pengajian dan bersilaturahmi di majelis ta'lim dan masyarakat,

Kalau puisi berdasarkan pengalaman cintaku semasa muda waktu di sekolah dan juga beberapa cerpen diambil dari pengalaman pribadi di sekolah dan ada artikel ilmiah sedikit mungkin hanya beberapa saja, ada juga artikel keagamaan yang dimuat di Blogspot pernah ditulis di naskah buku sebelumnya berjudul Riwayat Syari'ah Muamalah dan Ibadah, ada beberapa shahih hadist di dalamnya lanjutan dari naskah buku yang lalu itu menjelaskan Bab Wudhu, Tayamum dan Mandi. Tak lupa dalam rangkaian naskah tersebut ada biografi tentang pengalaman hidup pribadi penulis sendiri yang tidak disebutkan tokoh-tokohnya atau karakternya diceritakan juga secara singkat dan padat mulai dari lahir sampai sekarang, dilengkapi juga ada lanjutan hadist mengenai sejarah turunnya wahyu al Qur'an mulai dari ayat pertama surat al-Alaq ayat 1-5 sampai ayat terakhir surat al-Maidah ayat 2 diceritakan melalui hadist secara singkat dan padat.

Lanjutan Hadist shahih tersebut,

1. Pemulaan turunnya wahyu

salah satu hadistnya dari Aisyah ra mengatakan bahwa Harits bin Hisyam ra bertanya kepada Rasulullah SAW, " Wahai Rasulullah bagaimana datangnya wahyu kepada engkau? Rasulullah menjawab "Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku bagaikan gemerincingnya lonceng, dan itulah yang paling berat atasku. Lalu, terputus padaku dan saya telah hafal darinya tentang apa yang dikatakannya."  Aisyah ra berkata, "Sungguh saya melihat beliau ketika turun wahyu kepada beliau pada hari yang sangat dingin dan wahyu itu terputus dari beliau srdang dahi beliau mengalirkan keringat."

2. Wudhu

Salah satu  haditsnya Abu Hurairah ra berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Tidaklah diterima shalat orang yang berhadast sehingga ia berwudhu' Seorang laki-laki hadramaut bertanya." Apakah hadats itu, waha Abu Hurairah?" ia menjawab "Kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang berbunyi."

3. Tayamum

salah satu hadistnya Al-Hasan berkata "Apabila seorang yang sakit mempunyai, tetapu tidak ada seorang pun yang memindahkan kepadanya, dia dapat melakukan tayamum”

4. Mandi

Salah satu haditsnya Jubair bin Muth'im berkata, Rasulullah SAW bersabda "Adapun aku maka aku tuangkan air atas kepalaku tiga kali dan beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau."

 

 

www.guepedia.com

Email     : guepedia@gmail.com

WA di 081287602508

Happy shopping & reading

Enjoy your day, guys